Category - תִקרָה

פרק זה באינציקלופדיה שלנו של טיפים לתיקון שימושי בדירה מוקדש לחלוטין לתקרה. להלן נידונים נושאים קשורים בתיקון, יישור וקישוט התקרה, טכנולוגיית צביעה וטפטים, התקנת נורות תקרה ונברשות, כמו גם טכנולוגיות מודרניות להתקנת תקרות תלויות ותלויים..
אפשר גם לתקן את התקרות במו ידינו.