Category - חֲפִירָה

עבודות חפירה כוללות חילוץ תעלות ובורות, הזזת אדמה, בניית סוללות, דחיסת האדמה, מילוי חוזר של בורות ותעלות לאחר הנחת יסודות והנחת צינורות, תכנון משטח וכו '..
בואו נעשה זאת בעצמכם.