Category - קירות

קטע זה באנציקלופדיה של אמן הבית שלנו מוקדש לקירות. הוא מכסה נושאים כמו יישור, חיפוי, תיקון, צביעה, בידוד קירות, מדבקות טפטים וסוגיות רבות אחרות הקשורות לקי..
להשתמש במאמרים ללמוד ללמוד כיצד ליישר קירות, איך להדביק טפטים וגם להשתמש בקיר מקיר גבס..
עשה זאת בעצמך לתקן.