Category - תְאוּרָה

תאורת בית היא אחת ההעקרונות האחריים של עיצובו. אפשר אפילו לומר – עיצוב התאורה של הדירה הוא הראשון בבארונות היסוד של הפרויקט שלה. פרויקט דיור מוסמך רק מתחיל בחקר התאורה: כשמדובר באבן, בטון ומתכת, יהיה קשה מאוד, אם לא בלתי אפשרי, לתטע ל עם זאת, "עיצוב תאורה" הוא מושג מורכב ורב-פנים. צריך להיות בריא ונח, להראות את המראה והחדר את האינדיבידואליות של בעליו.
בואו נסתכל על כמה רעיונות לתאורה..