Category - יְלָדִים

הכנת משתלה היא תמיד החיפוש אחר פתרון אינדיבידואלי. מישהו מעדיף את מגמות האופנה האחרונות, מישהו יתבסס אך ורק על רצונותיו של הילד, אך המשימה העיקרית של כל הורה נותרה ללא שינוי – לחשוב על עיצוב כזה לילד כך שהוא יהיה פונקציונאלי ככל האפשר. אם עומדת לרשותך 11 מ"ר. m לא ניתן לומר שמדובר במרחב ענק. כן, יש מספיק מקום לאזור עבודה ופנאי, אך כל פריט חייב למלא את "המשימה" שלו.
וכך אנו מבצעים את התיקון של חדר הילדים במו ידינו.